קיבלנו את פנייתך. נגיב לך בקרוב!
תודה רבה.

נתראה בקרוב ביבשת אפריקה המופלאה!